siri kalvig

Fakta om siri kalvig

Engelsk siri kalvig-biografi

Mer informasjon om siri kalvig kommer snart

Mest populśre kjendiser

  1. Rihanna
  2. Nelly Furtado
  3. 50 Cent
  4. Akon
  5. Britney Spears
  6. Avril Lavigne
  7. Triana
  8. Paris Hilton
  9. Mira Craig

Stem: Hva synes du om siri kalvig?


siri kalvig #$%ß
1
Njet
2
SŚnn passe
3
Definitivt!
4
Av en annen verden - En stjerne!
5
Vakker / sexy?
Intelligent?
Talentfull?
Sympatisk?
Morsom?KommentÔŅĹr denne artikkelen
(<--Skriv inn svaret!)

Kommentarer

1 - Noen må se poå hva Tore Salamonsen är:

- 09.08.2016 01:29:58 tommel opp47 stemmer

Gulating lagmannsrett - LG-2013-121287 Instans Gulating lagmannsrett - Dom Dato 2014-01-17 Publisert LG-2013-121287 Stikkord Strafferett. Seksuell omgang. Misbruk av stilling. Trener. Treningsinstitutt. Rettighetstap. Straffeloven ¬ß 196 f√łrste ledd, ¬ß 193 f√łrste ledd, ¬ß 200 f√łrste ledd. Sammendrag Mann d√łmt til fengsel i 1 √•r og 10 m√•neder for to tilfeller av seksuell omgang med barn under 16 √•r, flere tilfeller av seksuell omgang oppn√•dd ved misbruk av stilling, samt seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det. Overgrepene skjedde overfor unge kvinner som var aktive som treningsut√łvere og instrukt√łrer ved treningssenter som mannen var eier av og trener ved. Han ble frad√łmt retten til √• v√¶re instrukt√łr, trener eller √• ha en ledende stilling for jenter under 20 √•r for en periode p√• 5 √•r. Oppreisningserstatning tilkjent med kr 150.000 til en av jentene og 60.000 til flere av de √łvrige. Saksgang Stavanger tingrett TSTAV-2012-200817 - Gulating lagmannsrett LG-2013-121287 (13-121287AST-GULA/AVD1). Parter A (advokat Atle Helljesen) mot Rogaland statsadvokatembeter (politiadvokat Cathrine Tanberg). Forfatter Lagmann Martin Tenold, lagdommer Rolf Str√łm, sorenskriver Anne Marie Aarrestad. Meddommere: daglig leder Einar Andreas √Önensen, l√¶rer i barne- og ungdomsskole Merete Alvestad, bonde Sigurd Tengsareid, HMS konsulent/ l√łnningsansvarlig Siri-Marie Haaland Horpestad Stokka. ________________________________________ Innholdsfortegnelse Gulating lagmannsrett - LG-2013-121287 1 Innholdsfortegnelse 2 Lagmannsretten skal bemerke: 4 Tiltalepost II b) 5 Tiltalepost III a 6 Straffutm√•ling 6 Tiltalepost I - straffeloven ¬ß 196 f√łrste ledd 6 Tiltalepost II - straffeloven ¬ß 193 f√łrste ledd: 7 Tiltalepost III - straffeloven ¬ß 200 f√łrste ledd: 9 Rettighetstap 11 Sivilt krav 11 Sakskostnader 11 Stavanger tingrett avsa 28.06.2013 dom med slik domsslutning: ¬ęTore Kristian Salomonsen, f√łdt 10.03.1976, frifinnes for to overtredelser av straffeloven ¬ß 200 f√łrste ledd. Tore Kristian Salomonsen, f√łdt 10.03.1976, d√łmmes for overtredelse av: - straffeloven ¬ß 196 f√łrste ledd - straffeloven ¬ß 193 f√łrste ledd, 4 tilfeller - straffeloven ¬ß 200 f√łrste ledd, 3 tilfeller til en straff av fengsel i 2-to- √•r, jf. straffeloven ¬ß 62 f√łrste ledd. Til fradrag i straffen g√•r 17 -sytten- dager for undergitt frihetsber√łvelse i anledning saken. Tore Kristian Salomonsen, f√łdt 10.03.1976 frad√łmmes for alltid retten til √• inneha enhver form for ledende stilling som kan inneb√¶re personlig kontakt med jenter under 20 √•r. Tore Kristian Salomonsen, f√łdt 10.03.1976, d√łmmes til √• betale erstatning for ikke- √łkonomisk tap til: B, med kr 150.000,-etthundreogfemtitusen-. C, med kr 60.000,-sekstitusen-. D, med kr 60.000, -sekstitusen-. E, med kr 60.000,-sekstitusen-. F, med kr 50.000,-femtitusen-. Tore Kristian Salomonsen, f√łdt 10.03.1976 til √• betale erstatning for dekning av utgifter til B, med kr 975,-nihundreogsyttifem- F, med kr 574,-femhundreogsyttifire-. Tore Kristian Salomonsen, f√łdt 10.03.1976, d√łmmes til √• betale saksomkostninger med kr 15.000,-femtentusen-. Bel√łpene forfaller til betaling innen to uker fra forkynnelsen av denne dom.¬Ľ Det bemerkes at frifinnelsen for ¬ęto overtredelser av straffeloven ¬ß 200 f√łrste ledd¬Ľ gjelder tiltalebeslutningen post III b, samt tilleggstiltalebeslutningen. Tore Kristian Salomonsen har anket dommen til Gulating lagmannsrett. Anken gjelder bevisbed√łmmelsen under skyldsp√łrsm√•let for tiltalens poster I, II a, b og d, samt III a og c, straffutm√•lingen, rettighetstap og id√łmt erstatning. Lagmannsretten avsa 19.07.2013 beslutning om √• henvise saken til ankeforhandling hva gjelder bevisbed√łmmelsen under skyldsp√łrsm√•let knyttet til tiltalens post II b og III a, straffutm√•lingen og rettighetstapet. Sivilt krav til fordel for D behandles p√• nytt. For √łvrig ble anken nektet fremmet. Ved tiltalebeslutning utferdiget av statsadvokatene i Rogaland den 15.11.2012 er Tore Kristian Salomonsen, f.10.03.1976, satt under tiltale ved Gulating lagmannsrett for overtredelse av: II Straffeloven ¬ß 193 f√łrste ledd for √• ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold Grunnlag: b) I l√łpet av 2009 og 2010 p√• Kampsportinstituttet i Stavanger i Rogaland og andre steder i Rogaland og omegn, hadde han ved flere anledninger seksuell omgang med D, f√łdt 0.0.91, herunder ved at han blant annet hadde vaginalt samleie og/eller oralseks med henne, og/eller at han ved minst en anledning har f√łrt √©n eller flere fingre inn i hennes vagina. Han var innehaver av og instrukt√łr p√• Kampsportinstituttet, der D p√• tidspunktet trente og/eller var ansatt, og skaffet seg den seksuelle omgangen ved √• utnytte sin stilling. III Straffeloven ¬ß 200 f√łrste ledd for √• ha foretatt seksuell handling med noen som ikke hadde samtykket til det. Grunnlag: a) I perioden oktober 2006 til august 2011 p√• Kampsportinstituttet i Stavanger i Rogaland og/eller andre steder i Rogaland og omegn, tok han ved flere anledninger G, f√łdt 0.0.90, p√• brystene uten at hun samtykket til dette. Ankeforhandling ble holdt i lagmannsrettens lokaler i Stavanger den 13.-16.01.2014. Tiltalte m√łtte og ga forklaring. Han erkl√¶rte seg ikke straffskyldig. Det ble avh√łrt 12 vitner, herav to ved fremlagt bevisopptak, samt foretatt slik dokumentasjon som n√¶rmere fremg√•r av rettsboken. Tore Kristian Salomonsen, er f√łdt 10.03.1976 og bor i Stavanger--- Forusv√•gen 57, 4033 Stavanger. Han er separert, mottar arbeidsavklaringspenger, og fors√łrger to barn. Lagmannsretten skal bemerke: F√łr lagmannsretten tar stilling til skyldsp√łrsm√•l for de to forhold som foreligger til behandling, er det hensiktsmessig √• redegj√łre for sakens bakgrunn. Denne er beskrevet slik i tingrettens dom: ¬ęDe handlinger som er beskrevet i tiltalebeslutningen har alle funnet sted mens tiltalte drev Kampsportinstituttet. Kampsportinstituttet var et enkeltmannsforetak som tiltalte drev. Tiltalte bygde over flere √•r opp Kampsportinstituttet til √• bli et foretak som omfattet en rekke medlemmer, under hovedforhandlingen er det nevnt et medlemstall p√• 5-600. Tiltalte ansatte etter hvert noen instrukt√łrer, andre jobbet der p√• frivillig basis. Ut over tiltalte har det v√¶rt ansatt en senterleder og andre har ogs√• v√¶rt ansatt til √• utf√łre forefallende arbeid av ulik karakter. Retten m√• legge til grunn at tiltalte har lagt ned en betydelig arbeidsinnsats for √• bygge opp Kampsportinstituttet. Samtlige vitner har beskrevet Kampsportinstituttet som et sted som var viktig for dem, hvor de hadde gode venner og hvor de likte √• trene. I relasjon til Kampsportinstituttet har tiltale blitt beskrevet som ¬ęKampsportkongen¬Ľ, ¬ękongen av Kampsport¬Ľ og ¬ę---sport guru¬Ľ, betegnelser han ogs√• har brukt om seg selv. Tiltalte har beskrevet seg selv som en veldig fysisk person, i den forstand at han liker √• ta p√• folk n√•r han prater med dem. Han har ogs√• beskrevet seg selv som fl√łrtete i sin v√¶rem√•te. De vitner som har forklart seg i relasjon til Kampsportinstituttet har ogs√• beskrevet tiltalte p√• denne m√•ten. P√• bakgrunn av bevisf√łrselen m√• retten legge til grunn at tiltalte har tatt p√• og gitt klaps p√• baken til personer langt ut over det som kan settes i en treningsmessig eller sportslig sammenheng, eller relateres til sosial omgang med andre mennesker. Etter rettens vurdering har tiltaltes v√¶rem√•te ogs√• smittet over p√• andre instrukt√łrer og ansatte ved Kampsportinstituttet. S√•ledes forklarte blant annet senterlederen at hun kunne klapse medlemmer og andre p√• baka. Flere av de forn√¶rmede har p√•pekt at de reagerte p√• tiltaltes v√¶rem√•te, med klaps, bef√łling og fl√łrting. Av andre p√• Kampsportinstituttet ble de imidlertid fortalt at dette bare var ¬ęAs v√¶rem√•te¬Ľ. Slik retten har forst√•tt de forn√¶rmede har de blitt fortalt at atferd de selv mente var grenseoverskridende var ¬ęnormalt¬Ľ. Som en generell karakteristikk av de forn√¶rmede m√• retten legge til grunn at de var unge og usikre p√• egne reaksjoner og grenser. Som det vil fremg√• nedenfor legger retten til grunn at jentene var mellom 15 og 21 √•r gamle da forholdene ble beg√•tt. For retten fremst√•r det som om den generelle aksepten av ¬ęAs v√¶rem√•te¬Ľ har bidratt til at jentene ble mer usikre p√• egne vurderinger og grenser. Det de opplevde som grenseoverskridende atferd ble for dem beskrevet som normalt. Slik retten vurderer det har denne atferden fra tiltaltes side ogs√• v√¶rt et ledd i hans ¬ękartlegging¬Ľ av unge jenter, for √• finne ut hvilke jenter han kunne oppn√• en seksuell relasjon til. Allerede i 2009 ble tiltalte konfrontert med at hans seksuelle handlinger ble ansett som uakseptable. C, jf tiltalebeslutningens post II a) sendte i mai 2009 en Facebook melding til tiltaltes kone, hvor det ble beskrevet at tiltalte kladdet p√• og hadde hatt seks med C. F√łr dette hadde en ansatt instrukt√łr, N, snakket med tiltalte flere ganger om at tiltalte ikke skulle drive √• ta p√• kroppen og brystene til jenter. N har videre beskrevet tiltalte som en person som har behov for √• ta p√• jentene og brystene deres. I august 2010 ble tiltalte konfrontert med de handlinger han hadde foretatt overfor H, jf. tiltalebeslutningens post III d). H var p√• dette tidspunktet 16 √•r og forholdet ble blant annet tatt opp av Hs mor. Tiltaltes atferd, med klemming p√• bryster, ble ogs√• tatt opp med han i 2011, blant annet av I, jf. tilleggstiltalebeslutningen, og av J. Videre ble tilsvarende problemstilling tatt opp med ham i 2011 av senterlederen, i forbindelse med F, jf. tiltalebeslutningens post III c). Retten m√• s√•ledes legge til grunn at tiltalte en rekke ganger, av ulike personer og over lang tid er blitt konfrontert med at han har hatt en grenseoverskridende atferd av seksuell karakter. Som nevnt tidligere er denne atferden av senterleder og andre blitt bagatellisert slik at dette ¬ębare er tiltaltes v√¶rem√•te¬Ľ. Slik retten vurderer det har dette sammenheng med at tiltalte var den som eide Kampsportinstituttet, var instrukt√łr der og var ¬ęKampsport kongen¬Ľ. Etter rettens vurdering har tiltaltes handlinger blitt utf√łrt med en klar og gjentagende modus. Bef√łling av bryst har skjedd uten noen foranledning. √ėvrig seksuell kontakt, n√¶rmere bestemt seksuell omgang, har gjerne blitt innledet med at tiltalte har sagt ¬ękom skal jeg vise deg noe¬Ľ, hvoretter de forn√¶rmede har blitt tatt med til steder hvor det ikke var andre som lett kunne observere dem. De seksuelle omgangene som har blitt utf√łrt i eller ved bilen hans har blitt innledet med at tiltalte har sagt at han skulle ta jentene med en plass, for s√• √• endre dette n√•r han hadde begynt √• kj√łre. Etter rettens vurdering har det ogs√• fremst√•tt som klart at den seksuelle kontakten og omgangen har skjedd for √• tilfredsstille tiltaltes seksuelle behov. Den seksuelle kontakten har s√•ledes blitt avsluttet etter at tiltalte har hatt s√¶davgang. Etter rettens vurdering har ikke de forn√¶rmede f√•tt tilfredsstilt noen seksuelle behov og retten m√• legge til grunn at det ikke har v√¶rt noe kj√¶rlighetsforhold eller gjensidig seksuelt forhold mellom tiltalte og de forn√¶rmede. Et annet generelt trekk ved de forn√¶rmedes forklaringer er at de har forklart at de f√łrst har sagt nei til √• utf√łre de seksuelle handlinger tiltalte har bedt om. De forn√¶rmede har i denne forbindelse forklart at tiltalte har ¬ęmast¬Ľ s√• lenge at de til slutt har gitt etter for hans ulike √łnsker. N√•r det gjelder tiltaltes bef√łlinger av bryst har dette skjedd overraskende og uventet p√• de forn√¶rmede.¬Ľ Beskrivelsen er generelt og i hovedsak dekkende ogs√• for lagmannsretten vurdering. N√•r det gjelder de konkrete forhold knyttet til de to tiltalepostene skyldanken gjelder, vises til beskrivelsen nedenfor. Ved bevisvurderingen skal rimelig tvil komme tiltalte til gode. Tiltalepost II b) Forn√¶rmede D, som er f√łdt 0.0.1991, var ansatt som hjelpeinstrukt√łr p√• KI (Kampsportinstituttet) fra 2009. F√łr dette hadde hun ett √•rs tid v√¶rt et vanlig medlem som trente ved instituttet. Hun har forklart seg for lagmannsretten om ulike overgrepsepisoder. Det har v√¶rt gitt ulike forklaringer med hensyn til rekkef√łlgen. Forn√¶rmede forklarte seg f√łrst om episoden som skjedde da hun var p√• bussholdeplassen ca 50 meter fra Kampsportinstituttet hvor hun var p√• vei til jobb. Tiltalte kom kj√łrende og ba henne sette seg inn i bilen. Hun gjorde dette og han kj√łrte fra stedet i motsatt retning av Kampsportinstituttet. Under kj√łreturen ba han henne uten foranledning om √• $uge seg. Dette avslo hun f√łrst, men han fortsatte √• sp√łrre inntil hun ga etter. Hun utf√łrte s√• handlingen. Tiltalte fikk ved denne anledning ikke s√¶davgang. Deretter kj√łrte de til Kampsportinstituttet. Den neste episoden forn√¶rmede forklarte seg om, var da hun hadde blitt med tiltalte i bilen. Han stoppet p√• et avskjermet sted og satte seg i passasjersetet. Han overtalte henne til √• sette seg overskrevs p√• ham. Denne stillingen fungerte ikke, og tiltalte ba forn√¶rmede g√• ut av bilen og stille seg opp ved bakd√łren. Han gjennomf√łrte s√• vaginalt samleie med henne bakfra. Han fikk s√¶davgang. Den tredje episoden fant sted i forbindelse med en instrukt√łrfest hjemme hos tiltalte. Tiltalte bef√łlte forn√¶rmede p√• hennes kj√łnnsorgan mens hun satt i badet√ły i et boblebad. Hun skj√łv h√•nden vekk, men tiltalte tok hennes h√•nd og la den p√• sitt erigerte kj√łnnsorgan. Forn√¶rmede oppfattet episoden som ubehagelig, men turde ikke gj√łr noe mer siden hun oppfattet de √łvrige i stampen som tiltaltes venner og at de ville st√łtte ham hvis det oppstod en motsetningsfylt situasjon. Foruten tiltalte og forn√¶rmede var det to eller tre andre mannlige instrukt√łrer i stampen. Forn√¶rmede har videre forklart seg om en episode hvor hun ga tiltalte oralseks i garderoben. Det har v√¶rt flere samleier og tilfeller hvor forn√¶rmede har utf√łrt oralseks p√• tiltalte. Forn√¶rmede har forklart at hun tror det har v√¶rt inntil fem tilfeller av samleier og inntil fem tilfeller av oralseks, mens tiltalte mener at det har skjedd ved noen f√¶rre tilfeller. Lagmannsretten legger til grunn at det har v√¶rt mellom 3-5 samleier og 3-5 tilfeller av oralseks. Tiltalte har erkjent flere tilfeller av seksuell omgang med forn√¶rmede, til dels andre episoder og en annen rekkef√łlge enn det forn√¶rmede har forklart. Lagmannsretten finner ikke at rekkef√łlgen har betydning for straffverdigheten. Tiltalte har ved sin forklaring om kronologien i hendelsene hevdet at forn√¶rmede var den som ved sin fl√łrtende opptreden la opp til det som senere utviklet seg til den seksuelle omgangen. Selv om tiltalte oppfattet forn√¶rmede som fl√łrtende, finner lagmannsretten det utvilsomt at han oppn√•dde den seksuelle omgangen ved utnyttelsen av sin posisjon som trener og leder ved Kampsportinstituttet. Den seksuelle omgangen fant sted i en periode hvor forn√¶rmede tilbrakte mye av sin fritid p√• Kampsportinstituttet. Hun var p√• jobb der 2-3 ganger i uken, i tillegg til egen trening som kunne skje nesten daglig og med varighet 3-4 timer. Forn√¶rmede ble ogs√• tatt p√• baken og brystene av tiltalte ved en rekke anledninger mens hun var p√• jobb, ofte bak i resepsjonen. Bef√łlingen skjedde b√•de p√• og under t√łyet. Hun pr√łvde √• unng√• √• v√¶re i situasjoner hvor tiltalte kunne bef√łle henne, men det var ofte vanskelig. Straffebudet tiltalen rammer ulike former for misbruk av overmaktsforhold. Det vil v√¶re situasjonsbetinget hva som skal regnes som misbruk. I Ot.prp.nr.28 (1999-2000) kap. 16.1.1 s. 113 uttales: ¬ęGenerelt vil det regnes som misbruk dersom gjerningspersonen p√• en utilb√łrlig m√•te utnytter sitt overmaktsforhold til √• skaffe seg seksuell omgang med forn√¶rmede, f.eks. som dennes lege, psykolog eller st√łttekontakt. Relevante faktorer ved vurderingen vil v√¶re partenes alder, erfaring og opptreden, herunder hvilken overlegen posisjon dette har satt gjerningspersonen i overfor forn√¶rmede. Herav f√łlger at ikke alle forhold mellom personer hvor den ene part st√•r i et overordningsforhold til den andre omfattes. Situasjonen vil kunne stille seg annerledes dersom partene uavhengig av den enes overmaktsforhold, har seksuell omgang, f.eks. som f√łlge av at det utvikler seg et alminnelig kj√¶rlighetsforhold¬Ľ. Avgj√łrende vil v√¶re en totalvurdering av tiltaltes forhold. Som det fremg√•r av uttalelsen i lovforarbeidene som er gjengitt over, vil relevante faktorer ved vurderingen v√¶re partenes alder, erfaring og opptreden, herunder hvilken overlegen posisjon dette har satt tiltalte i overfor forn√¶rmede. Det har ikke p√• noe tidspunkt foreligget noe kj√¶rlighetsforhold eller annen n√¶r relasjon mellom tiltalte og forn√¶rmede. Tiltalte var gift og hadde to barn. Han var 33 √•r gammel, mens forn√¶rmede var 17 √•r da forholdene startet. Lagmannsretten legger til grunn som bevist at tiltalte har utnyttet sin posisjon som eier og instrukt√łr p√• Kampsportinstituttet for √• oppn√• seksuell omgang med forn√¶rmede og han forsto at han oppn√•dde den seksuelle omgangen som f√łlge av misbruk av denne posisjonen. Etter lagmannsrettens syn st√•r tiltaltes overgrep mot forn√¶rmede D i samme stilling som overgrepene mot de √łvrige forn√¶rmede i saken. Lagmannsretten vil bemerke at den fremlagte bloggen og avisoppslaget ikke er egnet til √• svekke forn√¶rmedes forklaring og det bevisbildet som ellers foreligger. De objektive og subjektive vilk√•r for straff er funnet √• foreligge. Tiltalte domfelles for overtredelse av post II b ved √• ha forholdt seg som beskrevet over. Lagmannsretten har ved bevisvurderingen lagt avgj√łrende vekt p√• forn√¶rmedes forklaring, sammenholdt med forklaringen fra √łvrige forn√¶rmede i saken. Tiltalepost III a Det ble under ankeforklaringen avklart at det forhold som er beskrevet i dette punkt i tiltalen er strafferettslig foreldet, og det er lagt ned sammenfallende p√•stand om frifinnelse p√• dette grunnlag. Lagmannsretten er enig i dette, og tiltalte blir f√łlgelig √• frifinne for dette forholdet. Straffutm√•ling Det skal utm√•les straff for det forhold tiltalte ved lagmannsrettens dom er funnet skyldig i, samt de forhold hvor skyldsp√łrsm√•let er avgjort ved tingrettens dom. Dette gjelder domfellelsen for tiltalepostene I, II a, c, d, III c og d. Reaksjonsfastsettelsen omfatter etter dette √©n tiltalepost som gjelder to tilfeller av seksuell omgang med barn under 16 √•r, fire tiltaleposter som hver for seg gjelder flere tilfeller av seksuell omgang oppn√•dd ved misbruk av stilling, samt to tiltaleposter som gjelder seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det. Det er hensiktsmessig av hensyn til sammenhengen √• gjengi beskrivelsen av grunnlaget i tiltalepostene, samt tingrettens premisser i forhold til disse tiltalepostene. Tiltalepost I - straffeloven ¬ß 196 f√łrste ledd Domfellelsen etter tiltalepost I gjelder seksuell omgang med barn under 16 √•r. I tiltalen er grunnlaget beskrevet slik: ¬ęI november 2009 i Stavanger hadde han seksuell omgang med B, f√łdt 0.0.94, herunder ved at han: i) under biltur i Stavanger og/eller omegn, sammen med B , stanset bilen utenfor hovedveien, hvorp√• han overtalte henne til √• masturbere ham. ii) i garderoben p√• Kampsportinstituttet i Stavanger i Rogaland overtalte henne til √• utf√łre oralseks p√• ham.¬Ľ Fra tingrettens premisser: ¬ęTiltalte og B har i det vesentligste en sammenfallende forklaring om de faktiske forhold av seksuell karakter. Det avgj√łrende sp√łrsm√•l er n√•r forholdene fant sted. Forn√¶rmede har forklart at det skjedde da hun var utplassert p√• Kampsportinstituttet i forbindelse med ungdomsskolens utplassering i bedrift, heretter omtalt som arbeidsuken. Forn√¶rmede har forklart at dette skjedde i november 09. Tiltalte har forklart at det skjedde ett √•r senere, i forbindelse med at Kampsportinstituttet byttet lokaler, i perioden november/desember 10 til januar 11. Retten er ikke i tvil om at forholdet fant sted i november 09. Retten har ved denne vurderingen lagt vekt p√• Bs forklaring. B har hele tiden, fra politiavh√łr og frem til hovedforhandlingen, v√¶rt klar p√• at dette skjedde i arbeidsuka i november 09. Tiltaltes forklaring n√•r det gjelder tidspunktet har variert, fra sommeren 10, til h√łsten 10 og under hovedforhandlingen til slutten av 2010. Forn√¶rmedes forklaring st√łttes ogs√• av forklaringen fra K, som var i arbeidsuken sammen men B. K har forklart at hun var i bilen sammen med tiltalte i forbindelse med at de var rundt p√• noen skoler. I bilen tok tiltalte K h√•nd og la den i skrittet sitt. Tiltalte bef√łlte ogs√• K i skrittet, utenp√• buksen. Etter bilturen med K ble B med tiltalte, i f√łlge Bs forklaring og i f√łlge K forklaring. Tiltalte har benektet √• ha foretatt noen kj√łretur med B. Da han under hovedforhandlingen ble konfrontert med bilder, som viser B i bilen med tiltalte p√• det aktuelle tidspunktet, endret han forklaring til at B kunne ha v√¶rt i bilen i forbindelse med at han skulle parkere denne. P√• bakgrunn av forn√¶rmedes forklaring, K forklaring og bildene finner retten det hevet over enhver rimelig tvil at forholdene som er beskrevet i tiltalebeslutningen fant sted i forn√¶rmedes arbeidsuke, i november 09. B var p√• dette tidspunktet 15 √•r gammel. N√•r det gjelder den seksuelle omgangen m√• retten legge til grunn at tiltalte kj√łrte inn p√• en noe avsidesliggende vei. Han sa til B at ¬ęher stopper visst veien¬Ľ. Han ba henne gjentatte ganger om √• masturbere seg. B ville ikke dette, men i f√łlge henne maset han s√• mye om det, og hun f√łlte seg s√• usikker p√• hva hun skulle gj√łre at hun til slutt gjorde det han ba om. Retten legger til grunn at tiltalte fikk s√¶davgang. I arbeidsuka, mens de var inne p√• Kampsportinstituttet sa tiltalte til B at hun skulle komme inn i en garderobe, fordi han skulle vise henne noe. I garderoben ba han B om √• utf√łre oralseks p√• seg. B sa nei flere ganger, men ga til slutt etter for tiltaltes ¬ęmas¬Ľ. Tiltalte fikk s√¶davgang. Retten m√• som f√łlge av Bs forklaring legge til grunn at tiltalte etter dette sa: ¬ęEr det ikke coolt at du er s√• ung og jeg er s√• gammel¬Ľ. Tiltalte var p√• dette tidspunkt 33 √•r gammel, mens forn√¶rmede var 15 √•r. Retten m√• utvilsomt legge til grunn at tiltalte var klar over hvor gammel B var. Det var s√•ledes tiltalte som tok imot innmeldelsen av B som medlem p√• Kampsportinstituttet √•ret f√łr.¬Ľ Tiltalepost II - straffeloven ¬ß 193 f√łrste ledd: Domfellelsen etter tiltalepost II gjelder seksuell omgang oppn√•dd ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold. Grunnlag a) I tiltalen er grunnlaget beskrevet slik: ¬ęEn gang i perioden april 2009 - mai 2009 i Sola kj√łrte han bil med C, f√łdt 0.0.90, som passasjer. Han kj√łrte inn p√• en grusvei der han stanset bilen, knappet opp buksen, og fikk henne til √• masturbere seg til s√¶davgang. Han var innehaver av og instrukt√łr p√• Kampsportinstituttet, der C p√• tidspunktet trente og/eller var ansatt, og skaffet seg den seksuelle omgangen ved √• utnytte sin stilling.¬Ľ Fra tingrettens premisser: ¬ęC har forklart at hun f√łrste gang hadde kontakt med tiltalte i forbindelse med at hun ba om √• f√• fryse medlemskapet sitt en periode p√• Kampsportinstituttet. I f√łlge forn√¶rmede var tiltalte p√•g√•ende for √• f√• vite bakgrunnen for dette. Forn√¶rmede f√łlte seg presset til √• fortelle at hun skulle ha en brystoperasjon. Tiltalte innvilget da √• fryse medlemskapet for en periode. En tid etter operasjonen tok forn√¶rmede kontakt med tiltalte for √• f√• l√•ne noen puter. Han ba henne om √• komme innom p√• dagtid. Han spurte da henne hvordan det gikk med operasjonen og tok henne p√• brystene og sa; ¬ęDette s√• jo bra ut¬Ľ. Noe senere, i garderoben, tok han henne p√• ny p√• brystene og fors√łkte √• ta h√•nda ned i buksene hennes. Forn√¶rmede snudde seg imidlertid vekk, slik at dette ikke lot seg gjennomf√łre. Det forhold som er beskrevet i tiltalebeslutningen ble innledet ved at tiltalte opps√łkte forn√¶rmede p√• dagtid i √Ü etter noe forutg√•ende kontakt. Tiltalte ba forn√¶rmede med p√• en kj√łretur, men forn√¶rmede sa nei. Etter at tiltalte hadde mast p√• henne gjentatte ganger ble hun med p√• en ¬ękj√łretur rundt √ܬĽ. Tiltalte svingte imidlertid av veien og kj√łrte til et avsidesliggende sted ved sj√łen. Retten m√• legge til grunn at det som videre skjedde har v√¶rt traumatiserende for forn√¶rmede. Hun har hatt problemer med √• huske enkeltheter og hun har beskrevet det som skjedde som om hun ¬ęvar i en film¬Ľ, og at hun var redd. P√• bakgrunn av tiltaltes forklaring m√• retten legge til grunn at han fikk forn√¶rmede til √• masturbere seg til s√¶davgang. Retten er ikke i tvil om at tiltalte oppn√•dde den seksuelle omgangen med forn√¶rmede som f√łlge av hans misbruk av sin posisjon som eier og trener p√• Kampsportinstituttet. Retten viser ogs√• i denne forbindelse til det forn√¶rmede skrev til tiltaltes kone p√• Facebook, hvor det fremg√•r at tiltalte skal ha sagt til forn√¶rmede at hun skulle f√• jobb p√• Kampsportinstituttet eller gratis trening dersom hun hadde seks med tiltalte. Forn√¶rmede kunne under hovedforhandlingen ikke huske dette, men retten legger vekt p√• uttalelsen i det den er skrevet kort tid etter at forholdet fant sted. Retten har for √łvrig ikke funnet noen grunn til √• betvile forn√¶rmedes troverdighet. Retten legger ogs√• i denne sammenheng til grunn at det ikke var noe kj√¶rlighetsforhold eller annen n√¶r relasjon mellom tiltalte og forn√¶rmede. Retten legger videre til grunn at tiltalte ikke fors√łkte √• tilfredsstille forn√¶rmede seksuelt, men avsluttet det hele etter at han hadde hatt s√¶davgang. Retten m√• etter dette legge til grunn som utvilsom at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen, ved at han har misbrukt sin posisjon som eier og instrukt√łr ved Kampsportinstituttet til √• skaffe seg seksuell omgang med forn√¶rmede. Retten er ikke i tvil om at tiltalte forsto at han oppn√•dde den seksuelle omgangen som f√łlge av at han misbrukte sin posisjon som eier og instrukt√łr p√• Kampsportinstituttet. Grunnlag c) I tiltalen er grunnlaget beskrevet slik: ¬ęI perioden november 2009 til √•rsskiftet 2010/2011 p√• Kampsportinstituttet i Stavanger i Rogaland og/eller andre steder i Rogaland og omegn, hadde han ved flere anledninger seksuell omgang med B, f√łdt 0.0.94, herunder ved at hun utf√łrte oralseks p√• ham og masturberte ham. Han var innehaver av og instrukt√łr p√• Kampsportinstituttet, der B p√• tidspunktet trente og/eller var ansatt, og skaffet seg den seksuelle omgangen ved √• utnytte sin stilling.¬Ľ Fra tingrettens premisser: B har forklart at det har v√¶rt flere tilfeller av seksuell omgang etter de forhold som er beskrevet i tiltalebeslutningens post I. Tiltalte har bekreftet riktigheten av dette. Tiltalte har forklart at forn√¶rmede har utf√łrt oralseks p√• han og masturberte ham ved tre anledninger, mens forn√¶rmede har forklart at dette skjedde ved to anledninger. Retten m√• s√•ledes legge til grunn at forn√¶rmede utf√łrte oralseks og masturberte tiltalte ved minst to anledninger. Retten m√• legge til grunn at forn√¶rmede har utf√łrt den seksuelle omgangen til tiltalte har blitt tilfredsstilt seksuelt. Retten m√• ogs√• legge til grunn at det ikke har v√¶rt noe kj√¶rlighetsforhold eller annen n√¶r relasjon mellom tiltalte og forn√¶rmede. Tiltalte har heller aldri tilfredsstilt forn√¶rmede seksuelt. Retten er ikke i tvil om at tiltalte har forst√•tt at han har oppn√•dd den seksuelle omgangen som f√łlge av misbruk av sin posisjon som eier og instrukt√łr p√• Kampsportinstituttet. Retten viser i denne forbindelse ogs√• til at den seksuelle kontakten ble innledet mens forn√¶rmede var i arbeidsuken p√• Kampsportinstituttet, hvor forn√¶rmede bare var 15 √•r gammel. Grunnlag d) I tiltalen er grunnlaget beskrevet slik: ¬ęI tidsrommet 19. august 2010 til 10. januar 2011 p√• Kampsportinstituttet i Stavanger i Rogaland og andre steder i Rogaland og omegn, hadde han ved flere anledninger seksuell omgang med E, f√łdt 0.0.1993, i form av vaginalt samleie og/eller masturbasjon av henne. Han var innehaver av og instrukt√łr p√• Kampsportinstituttet, der E p√• tidspunktet trente og/eller var ansatt, og skaffet seg den seksuelle omgangen ved √• utnytte sin stilling.¬Ľ Fra tingrettens premisser: ¬ęE trente p√• Kampsportinstituttet og deltok i betydelig grad under dugnaden der i desember 2010. I januar 2011 ble hun ansatt der, uten √• ha s√łkt p√• jobb, og hun fikk ogs√• h√łyere l√łnn enn andre ansatte med tilsvarende jobb. Under dugnaden innledet tiltalte relasjonen til forn√¶rmede ved at han ropte p√• henne og sa han skulle vise henne noe inne p√• et rom p√• Kampsportinstituttet. Han dro da ned buksen hennes og begynte √• bef√łle henne. Forn√¶rmede har forklart at hun ikke visste hvordan hun skulle reagere. Forn√¶rmede bodde p√• denne tiden p√• Sola og kollektivtransporten gjorde at det var vanskelig for henne og komme til og fra Kampsportinstituttet. Tiltalte kj√łrte henne derfor hjem ved flere anledninger, og han skal ogs√• ha plukket henne opp for √• frakte henne til Kampsportinstituttet. Ved en anledning bef√łlte han hennes kj√łnnsorgan mens han kj√łrte. Han kj√łrte inn til parkeringsplassen ved Sola videreg√•ende skole og fikk henne til √• masturbere seg til s√¶davgang. Ved en annen anledning ba han om at forn√¶rmede ble med ham i bilen, fordi han skulle til IKEA og hente noen varer. Han kj√łrte imidlertid ikke til IKEA, men til en strand ved Hinna. Her ba han henne om √• komme bak i bilen, hvoretter han gjennomf√łrte et samleie med henne. Etter at han hadde hatt s√¶davgang spurte han henne om hun brukte p-piller, fordi han hadde s√• god s√¶d. I f√łlge forn√¶rmede sa tiltalte at det var godt hun kunne brukes til noe annet enn arbeid ved Kampsportinstituttet. Ved et annet tilfelle p√• Kampsportinstituttet sa tiltalte til forn√¶rmede at hun m√•tte slikke ballene hans f√łr hun fikk lov til √• g√• hjem. Forn√¶rmede gjorde s√• dette. Ved et annet tilfelle f√łrte han penisen inn i hennes vagina, p√• hemsen i de nye lokalene. Tiltalte fikk imidlertid ikke s√¶davgang, i det det kom personer inn i lokalene nede som gjorde at han m√•tte avslutte. Retten m√• legge til grunn at det ikke var noe kj√¶rlighetsforhold eller annen n√¶r relasjon mellom tiltalte og forn√¶rmede. Retten m√• videre legge til grunn at tiltalte ikke tilfredsstilte forn√¶rmede seksuelt. Retten er ikke i tvil om at tiltalte forsto at han oppn√•dde den seksuelle omgangen som f√łlge av hans misbruk av posisjonen som eier og instrukt√łr p√• Kampsportinstituttet. Retten viser her ogs√• til det faktum at forn√¶rmede fikk jobb, uten √• ha s√łkt og med h√łyere l√łnn enn andre, etter at tiltalte hadde f√•tt seksuell omgang med henne. For ordens skyld presiserer retten her at dette misbruk av posisjon fant sted i forbindelse med dugnaden.¬Ľ Tiltalepost III - straffeloven ¬ß 200 f√łrste ledd: Domfellelsen etter tiltalepost III gjelder seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det. Grunnlag c) I tiltalen er grunnlaget beskrevet slik: ¬ęI tidsrommet august 2009 til september 2011 p√• Kampsportinstituttet i Stavanger i Rogaland og/eller omegn, har han ved flere anledninger bef√łlt F, f√łdt 0.0.92, p√• hennes bryst, bake og/eller kj√łnnsorgan, uten at hun samtykket til dette.¬Ľ Fra tingrettens premisser: ¬ęF har forklart at hun en rekke ganger er blitt tatt p√• baka, brystene og p√• kj√łnnsorganet utenp√• buksa. Tiltalte har anf√łrt at Fs forklaring i betydelig grad er overdrevet. Retten m√• legge til grunn at F hadde et relativt √•pent forhold til tiltalte, i den forstand at hun fortalte ham en del om sitt privatliv. Hun fortalte han blant annet at hun ikke hadde v√¶rt sammen med noen gutter, selv om hun opplevde det slik at tiltalte var opptatt at ¬ęseks ting¬Ľ. Forn√¶rmede har forklart at som f√łlge av at hun ikke hadde v√¶rt sammen med noen gutter og var ung og usikker, ¬ętok han p√• seg oppgaven¬Ľ med √• ¬ęmanne henne opp¬Ľ ved blant annet √• ta henne p√• brystene og baka. Forn√¶rmede f√łlte ubehag ved dette og trakk seg unna, noe tiltalte har forklart at han observerte. P√• bakgrunn av forn√¶rmedes forklaring m√• retten legge til grunn at tiltalte ved en rekke anledninger har tatt forn√¶rmede p√• baka og p√• brystene inne p√• Kampsportinstituttet og n√•r hun var i bilen sammen med ham. Forn√¶rmede har ogs√• forklart at tiltalte ved en anledning presset henne opp mot veggen inne p√• Kampsportinstituttet. Hun har forklart at han kysset henne og fortalte at han var k√•t. Hun har forklart at han var hardhendt og ¬ęfanget¬Ľ henne. Han presset det ene beinet sitt mellom l√•rene hennes og bef√łlte henne i skrittet utenp√• buksa. Forn√¶rmede har videre forklart at det eneste hun greide √• si var at hun ville hjem. Hun kom seg l√łs, men han tok henne igjen f√łr utgangsd√łra og kysset henne. Forn√¶rmede har forklart at hun greide √• springe til bilen, hvor hun l√•ste seg inne. Hun oppdaget da at tightsen hun hadde p√• seg hadde kommet inn i hennes kj√łnnsorgan, som f√łlge av hans ber√łring. Etter rettens vurdering ligger sistnevnte hendelse sv√¶rt n√¶r opptil en strengere strafferettslig subsumsjon. Retten har festet lit til og legger til grunn som bevist forn√¶rmedes forklaring om de hendelser som har funnet sted. N√•r det gjelder omfanget av bef√łlingene av bryst og bake m√• retten legge til grunn at det har skjedd en rekke ganger over lang tid. Etter rettens vurdering er det utvilsomt at tiltalte har foretatt disse handlingene vel vitende om at det ikke forel√• noe samtykke fra forn√¶rmede, verken verbalt eller ved konkludent atferd. Retten er ikke i tvil om at handlingene fra tiltaltes side var seksuelt motivert.¬Ľ Grunnlag d) I tiltalen er grunnlaget beskrevet slik: ¬ęMandag 30. august 2010 p√• Kampsportinstituttet i Stavanger i Rogaland og/eller omegn, tok han tak i brystene til H, f√łdt 0.0.94, l√łftet t-skjorten hennes og str√łk henne nedover ryggen og mot hoftebenene uten at hun samtykket til dette.¬Ľ Fra tingrettens premisser: ¬ęH har forklart at hun etter en trening p√• Kampsportinstituttet drev og t√łyde ut. Tiltalte bemerket da hvor myk hun var og ba henne komme til ham i resepsjonen for √• vise hvor myk hun var. I denne forbindelse kommenterte tiltalte hvor fin kroppen hennes var. Hun repliserte da at hun hadde litt mage. I f√łlge forn√¶rmede tok han henne da p√• brystene og sa: ¬ęDet gj√łr ikke s√• mye s√• lenge du har disse¬Ľ. H var p√• dette tidspunkt 16 √•r gammel. Retten har festet lit til hennes forklaring og legger denne til grunn. Retten m√• ogs√• legge til grunn at forn√¶rmede ikke samtykket til dette, verken verbalt eller ved konkludent atferd. Retten m√• ogs√• legge til grunn at tiltalte forsto at forn√¶rmede ikke samtykket til noen bef√łling av brystene hennes. Retten er heller ikke i tvil om at tiltaltes handlinger var seksuelt motiverte. I f√łlge forn√¶rmede kom hun seg ut av situasjonen ved √• si at hun skulle ta soltime, p√• et solstudio som ligger like ved Kampsportinstituttet. Da forn√¶rmede var kommet til solstudioet kom tiltalte etter henne. Mens forn√¶rmede fors√łkte √• betale for soltimen p√• en automat kom tiltalte bort til henne, l√łftet opp t-skjorten hennes og str√łk henne nedover ryggen og over hoftebenet. Han spurte henne ogs√• 3-4 ganger om hun ikke ville ta sol sammen med han i en stor solseng. Retten er ikke i tvil om at forn√¶rmede ikke samtykket til bef√łlingen og at tiltalte forsto at det ikke forel√• noe samtykke. Retten er heller ikke i tvil om at tiltaltes handlinger var seksuelt motivert. Etter at forn√¶rmede var kommet i solsengen kom tiltalte og banket p√• d√łren der hun l√•. Forn√¶rmede har forklart at hun ble sv√¶rt redd av tiltaltes banking p√• d√łren, som f√łlge av de hendelsene hun kort tid tidligere hadde v√¶rt utsatt for. ( ... )¬Ľ Med unntak for at tiltalte n√• er frifunnet for tiltalepost III a, st√•r saken straffutm√•lingsmessig i all hovedsak i samme stilling som for tingretten. Det er sentralt ved reaksjonsfastsettelsen at tiltalte over en lengre periode har beg√•tt overgrep mot mange unge jenter ved Kampsportinstituttet. Jentene var i en livsfase hvor de var umodne og usikre p√• sine grenser og evner til √• st√• ved disse. Tiltalte har fremst√•tt for de forn√¶rmede som tillitsvekkende, og har p√• mange m√•ter st√łttet og hjulpet jentene. Han har v√¶rt en viktig voksenkontakt for flere av de forn√¶rmede og de tilbrakte mye tid p√• Kampsportinstituttet. Flere av de forn√¶rmede har ogs√• forklart at de oppfattet tiltalte slik at han ville deres beste. Overgrepene har derved klare elementer av tillitsbrudd i seg. Tingretten uttaler i sine premisser for straffutm√•lingen f√łlgende: ¬ęFor overtredelsen av straffeloven ¬ß 196 f√łrste ledd m√• retten som nevnt legge til grunn at tiltalte har misbrukt sin posisjon til √• oppn√• seksuell omgang med en jente som s√• vidt var fylt 15 √•r. Overtredelsen fant sted mens forn√¶rmede var i arbeidsuken hos tiltalte og hun har hatt ettervirkninger etter det som skjedde, jf. n√¶rmere nedenfor. Tiltalte har imidlertid i erkjent de faktiske forhold, noe som m√• tillegges vekt i formildende retning. Selv om retten m√• legge til grunn at saken har v√¶rt belastende for forn√¶rmede er belastningen noe redusert som f√łlge av at tiltalte har erkjent de faktiske forhold. Under henvisning til Rt-2013-188 legger retten til grunn at straffeniv√•et for denne overtredelsen isolert ligger i omr√•det rundt 6 m√•neder fengsel. Overtredelsen av straffeloven ¬ß 193 f√łrste ledd gjelder fire forn√¶rmede, og overtredelsene har skjedd over en periode p√• vel tre √•r. Det er gjennomf√łrt en rekke samleier og tilfeller av oralseks. Det foreligger ogs√• en ikke ubetydelig aldersforskjell mellom tiltalte og de forn√¶rmede, og det foreligger misbruk av stilling fra tiltaltes side. Retten m√• ogs√• legge til grunn at flere av de forn√¶rmede har f√•tt ettervirkninger som f√łlge av tiltaltes handlinger, jf. n√¶rmere nedenfor. I formildende retning m√• retten legge til grunn at tiltalte har forklart seg om forholdene, som i stor utstrekning sammenfaller med de forn√¶rmedes forklaring. N√•r det gjelder straffeniv√•et har retten sett hen til flere avgj√łrelser, Rt-1998-1010, Rt-2003-453, RG-2009-59 [kan v√¶re RG-2009-594, Lovdatas anm.], LE-2011-199572 og LB-2010-70818-1. Etter rettens vurdering tilsier disse avgj√łrelsene, sammenlignet med faktum i foreliggende sak, at straffeniv√•et ligger noe over 1 √•r. Tiltalte domfelles for tre overtredelser av straffeloven ¬ß 200 f√łrste ledd. ( ... ) Retten m√• ogs√• legge til grunn at de forn√¶rmede har slitt med ettervirkninger av tiltaltes atferd. I skjerpende retning legges det ogs√• vekt p√• at tiltalte har kommet i posisjon til jentene som f√łlge av misbruk av sin posisjon. I skjerpende retning ser retten ogs√• hen til aldersforskjellen mellom dem. I formildende retning legger retten vekt p√• at tiltalte i noen utstrekning har erkjent de faktiske forhold. Retten har ved reaksjonsvurderingen sett hen til avgj√łrelsene i Rt-2006-431 og Rt-2010-523. Straffeniv√•et i disse sakene, sammenholdt med faktum i foreliggende sak, tilsier etter rettens vurdering en fengselsstraff p√• noe over 6 m√•neder for forholdene i v√•r sak. Ved reaksjonsfastsettelsen skal det ses hen til straffeloven ¬ß 62 f√łrste ledd. Retten ser ogs√• hen til at tiltalte d√łmmes til tidsbegrenset rettighetstap.¬Ľ N√•r det s√¶rskilt gjelder den reduksjon i straffen tiltalte skal ha etter straffeloven ¬ß 59 annet ledd skal lagmannsretten bemerke: Etter bestemmelsen skal den som avgir en uforbeholden tilst√•else, gis reduksjon i straffen; s√•kalt tilst√•elsesrabatt. Tiltalte har gitt en forklaring som langt p√• vei sammenfaller med forklaringen fra de forn√¶rmede. P√• enkelte omr√•der har han ogs√• fortalt om enkeltepisoder de forn√¶rmede ikke har kunnet huske. P√• den annen side har han ikke avgitt noen uforbeholden tilst√•else. Han har ikke erkjent straffeskyld og han mener han ikke har misbrukt sin stilling. I forhold til tiltalens post I har han ikke forklart seg i samsvar med det han etter tingrettens dom er domfelt for p√• det avgj√łrende punkt som gjelder forn√¶rmedes alder. Bestemmelsen han derfor ikke fullt ut anvendes. P√• bakgrunn av dette og det som ellers fremg√•r av tingrettens premisser, finner lagmannsretten samlet vurdert at straffen settes til fengsel i 1 √•r og 10 m√•neder. Rettighetstap N√•r almene hensyn tilsier det kan den som har beg√•tt en straffbar handling som viser at vedkommende kan misbruke en stilling, virksomhet eller aktivitet, fratas retten til for fremtiden √• ha en stilling eller ut√łve en virksomhet eller aktivitet, jf. straffeloven ¬ß 29 f√łrste ledd bokstav b). Slikt rettighetstap ilegges for en bestemt tid inntil 5 √•r, eller n√•r s√¶rlige grunner tilsier det, p√• ubestemt tid. Lagmannsretten viser til at tiltalte har oppn√•dd seksuell omgang med flere jenter som f√łlge av misbruk av sin stilling som eier og instrukt√łr p√• Kampsportinstituttet. Hans posisjon som eier og instrukt√łr st√•r sentralt ogs√• ved overtredelsen av straffeloven ¬ß 196 f√łrste ledd, samt straffeloven ¬ß 200 f√łrste ledd. Tiltalte vurderes som uskikket til √• v√¶re instrukt√łr, trener eller √• ha en ledende stilling for jenter under 20 √•r. Almene hensyn tilsier at tiltalte id√łmmes rettighetstap i samsvar med dette. Straffesaken har hatt merkbare og betydelige konsekvenser, b√•de sosialt og √łkonomisk, for tiltalte. Han har g√•tt i terapi. Sammenholdt med den straff han m√• sone, finnes de almenpreventive hensyn tilstrekkelig ivaretatt ved et tidsbegrenset rettighetstap. Rettighetstapet ilegges passende for 5 √•r, og trer etter loven i kraft fra den dagen dommen er endelig. Sivilt krav D har krevd oppreisningserstatning og p√•st√•tt denne utm√•lt til samme bel√łp som tingretten fastsatte. Kravet hjemlet i skadeserstatningsloven ¬ß 3-5 f√łrste ledd litra b) jf. ¬ß 3-3. Kravet er ikke bestridt. Lagmannsretten er enig i tingrettens fastsettelse og viser til tingrettens premisser som ogs√• er dekkende for lagmannsrettens vurdering. Erstatningen fastsettes etter dette til kr 60 000. Sakskostnader Sakskostnader ilegges ikke for lagmannsretten, jf. strpl ¬ß 436 annet ledd. For tingretten settes sakskostnadene til kr 12.000. Dommen er enstemmig. Domsslutning 1. Tore Kristian Salomonsen, f√łdt 10.03.1976, d√łmmes for overtredelse av straffeloven ¬ß 193 f√łrste ledd, samt de forhold hvor skyldsp√łrsm√•let er endelig avgjort ved Stavanger tingretts dom av 28.06.2013, til straff av fengsel i 1 -ett- √•r og 10 -ti- m√•neder, jf. straffeloven ¬ß 62 f√łrste ledd. Ved soning av straffen g√•r til fradrag 17 -sytten- dager for utholdt varetekt i anledning saken. 2. Tore Kristian Salomonsen frad√łmmes for en periode p√• 5 -fem- √•r retten til √• v√¶re instrukt√łr, trener eller √• ha en ledende stilling for jenter under 20 √•r. 3. Tore Kristian Salomonsen frifinnes for tiltalebeslutningen post III a). 4. Tore Kristian Salomonsen d√łmmes til √• betale erstatning for ikke-√łkonomisk tap til D, med kr 60.000, -sekstitusen- innen 2 -to- uker fra forkynnelsen av denne dom. 5. Sakskostnader id√łmmes ikke for lagmannsretten. I sakskostnader for tingretten betaler Tore Kristian Salomonsen kr 12.000 -tolvtusen-.


2 - Ståle

- 09.08.2016 00:26:53 tommel opp29 stemmer

Så den jævelen på Stavanger Kickoff i går! http://www.dagsavisen.no/stavanger/kampsport-i-hostferien-1.587335


3 - Mira

- 09.08.2016 00:19:06 tommel opp27 stemmer

Siri.... you rock!


4 - antipsykopat

- 08.08.2016 23:31:39 tommel opp21 stemmer

Tore Salomosen soner sin dom for missbruk av barn mens han jobber som bursdagsvert for barn p√• Stavanger KickOff sammen med Ole Lukk√łye Klemetsen!


5 - Tore Kristian Salomonsen

- 08.07.2016 21:22:05 tommel opp53 stemmer

Han gir seg ikke,nå er Stavanger Kickoff arean for seksuelle overgrep!§!!


6 - Tore Salamonsen er en pedofil

- 21.05.2016 23:43:31 tommel opp33 stemmer

https://www.myheritage.no/photo-1000035_152155871_152155871/tore


7 - Tore Salomonsen

- 16.05.2016 21:56:50 tommel opp41 stemmer

Tore Salomonsen och Ole Klemetsen jobbar samman.


8 - Stavanger KickOff

- 30.04.2016 00:15:51 tommel opp40 stemmer

Tore Psyko Salomonsen er dÔŅĹmd fÔŅĹr overgrepp mot barn og fortsetter att ÔŅĹga Stavanger KickOff og Flex24 sammen med ole klemetsen!


9 - Ole "lukkÔŅĹye" klemetsen

- 12.04.2016 23:22:16 tommel opp50 stemmer

Jobber med seks dÔŅĹmde Tore Kristian Salamonsen pÔŅĹ Flex24!


10 - Tore Kristian Salomonsen

- 08.04.2016 10:29:51 tommel opp40 stemmer

http://stavangerkickoff.no/ DÔŅĹmd for bissbruk av barn!


11 - Test

- 22.05.2014 14:43:08 tommel opp51 stemmer

Test


12 - Tore Kristian Salomonsen er psykopat

- 03.08.2010 08:42:27 tommel opp94 stemmer

http://www.kampsportinstituttet.no/bilder/thumbnails/Bilde%20134.jpg


13 - gekko

- 24.10.2008 19:52:26 tommel opp112 stemmer

Hjelp, vi må danse!


14 - oddinge.johannesen@getmail.no

- 03.08.2008 02:02:58 tommel opp133 stemmer

du er en snill og varm dame lenge må du leve.Det du står for er fint. Stå på lenge leve likestilling


15 - jj

- 27.03.2008 22:55:31 tommel opp151 stemmer

siri kalvig e seksy å kunne tatt hun ei runde i senga


16 - iss

- 17.01.2008 03:34:41 tommel opp124 stemmer

meteorologi schmeteorologi


17 - Om Siri Kalvig

- 25.01.2007 15:07:12 tommel opp148 stemmer

Det heter meteorologi, ikke meterologi. Skjerp dere, dere som lever av å kommunisere!
1

Vi anbefaler:
Gavetips

Klipp ut og lim inn pŚ websiden din fra boksen under for Ś lage en link til denne siri kalvig-siden: