De rikeste døde kjendisene

De rikeste døde kjendisene
Elvis lever

Publisert 16 juni 2006
© Webby

Selv i livet etter døden tjener noen kjendiser nok til livets opphold. Elvis Presley, Albert Einstein, Kurt Cobain, Andy Warhol and Marilyn Monroe fortsetter å håve ned gode penger til graven, ifølge Forbes Magazine.

Elvis Presley, som døde i 1977, hadde en inntekt på over 300 millioner kroner i 2005. 90-tallsikonet Kurt Cobain genererte omtrent like mye. Mesteparten av disse pengene ble omsatt da Courtney Love solgte 25 prosent av Nirvanas sangkatalog i april 2005.

Ifølge Forbes' estimater , tjente sjefsoppfinneren Albert Einstein, som har vært død i over 50 år, omtrent 180 millioner kroner. Det hebraiske Universitetet i Jerusalem forvalter smartingens formue, og bare på bilderettigheter håver de årlig inn 30 millioner kroner. Universitetet tjener også cash på royalties fra Disneys Baby Einstein-leker og -videoer.

** Kjendiser - artikkelen forsetter under **

Andy Warhol døde i 1987. Likevel tjente han 100 millioner kroner i 2005 gjennom Andy Warhol Foundation for Visual Arts, som forvalter formuen hans. Filmdiva Marilyn Monroe, som døde i 1962, genererte 50 millioner kroner samme år.Si din mening

Vil du bli rik i livet etter døden?

Ja (48 stemmer)
Nei (42 stemmer)

Forrige nyhet: Last.fm -

Neste nyhet: Smil, du er arrestert!


Komment�r denne artikkelen
(<--Skriv inn svaret!)

Tilbake Webbys kjendiser (forsiden)