Vil du lisensiere innhold fra Webby?

Du kan, for et mindre honorar, benytte våre artikler i trykte ukeblader, aviser og andre medier. Du kan til og med lisensiere innhold for bruk på ditt nettsted. Honoraret er for tiden kr 500,- + MVA per artikkel eller tilsvarende innhold.

Vi understreker at vi kun lisensierer ut innhold som er egenprodusert.

Oppdragsbasert innholdspublisering

Webby kan levere regelmessig, tema-spesifikt innhold til eksterne publikasjoner og partnere. Ta kontakt for mer informasjon.

Partnerskap

Dersom din publikasjon er helt eller delvis nettbasert, og har underholdning som hovedtema eller deltema, kan vi være interessert i et partnerskap. Et partnerskap kan innebære utveksling av lenker, artikler og annen informasjon.

Kontakt

Vi anbefaler:
Gavetips